thuabandau_174@gmail.com

Ngồi chờ đợi cơ hội ghé ngang Đừng nằm mơ giữa ban ngày Hãy đứng lên để bước đi Để đam mê được bay xa thật xa!!!


You are not connected. Please login or register

Chương 4 : Cây

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Chương 4 : Cây on Mon May 23, 2011 9:25 pm

Admin

avatar
Admin
Chương 4 : Cây
Câu 104 : Cây được định nghĩa như sau:
a. Cây là một tập hợp các nút (các đỉnh) và các cạnh, thỏa mãn một số yêu cầu nào đó.
Câu 105: Mỗi cây thường có bao nhêu nút gốc?
a. 1
Câu 106: Nút gốc thường nằm ở vị trí nào của cây?
a. Cao nhất.
Câu 107: Mỗi nút trong cây (trừ nút gốc) có đúng 1 nút nằm trên nó, gọi là nút nào?
a. Nút cha.
Câu 108: Các nút nằm ngay dưới nút cha được gọi là nút:
a. Nút con
Câu 109: Nút không có nút con nào được gọi là nút :
a. Nút lá
Câu 110: Chiều cao của nút là :
a. Đường đi dài nhất từ nút tới 1 lá
Câu 111: Chiều cao của cây chính là:
a. Chiều cao của nút gốc
Câu 112: Cây nhị phân được định nghĩa như sau:
a. Cây nhị phân là một loại cây đặc biệt mà mỗi nút của nó chỉ có nhiều nhất là 2 nút con. Khi đó, 2 cây con của mỗi nút được gọi là cây con trái và cây con phải.
Câu 113: Cây nhị phân tìm kiếm là:
a. Là cây nhị phân có tính chất khóa của nút con bên trái bao giờ cũng nhỏ hơn khóa của nút cha, còn khóa của cây con bên phải bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng khóa của nút cha.
Câu 114: Duyệt cây là gì?
a. Là hành động duyệt qua tất cả các nút của một cây theo một trình tự nào đó
Câu 115: Có mấy cách duyệt cây?
a. 3
Câu 116: Quá trình duyệt cây thứ tự trước được tiến hành theo trình tự như sau
a. Gốc, Trái , Phải
Câu 117 : Quá trình duyệt cây thứ tự giữa được tiến hành theo trình tự như sau
a. Trái, gốc, phải
Câu 118: Quá trình duyệt cây thứ tự sau được tiến hành theo trình tự như sau
a. Trái, phải, gốc
Câu 120*: Cho cây như hình 3, duyệt cây này theo thứ tự trước là:


a. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9
Câu 121*: Cho cây như hình 3, duyệt cây này theo thứ tự giữa là:


a. 4 -> 3 -> 5 -> 2 -> 1 -> 6 -> 8 -> 7 -> 9
Câu 122*: Cho cây như hình 3, duyệt cây này theo thứ tự giữa là:
a. 4 -> 5 -> 3 -> 2 -> 6 -> 8 -> 9 -> 7 -> 1
Câu 123*: Cài đặt cây nhị phân bằng danh sách liên kết, khi đó mỗi nút của cây nhị phân sẽ có mấy thành phần?
a. 3

Câu 124*: Các thành phần của cây nhị phân khi cài đặt bằng danh sách liên kết là:
a. Item, Left, Right.
Câu 125*: Đối với cây nhị phân đầy đủ ,ta nên cài đặt bằng :
a. Mảng
Câu 126*: Đối với cây nhị phân không đầy đủ , ta nên cài đặt bằng
a. Danh sách liên kết.
Câu 127*: Khi cài đặt cây bằng danh sách liên kết, nếu nút có ít hơn 2 con thì một trong hai con trỏ hoặc cả hai được gán giá trị :
a. Null
Câu 128*: Cây được biểu diễn bằng mảng các nút cha dựa theo tính chất:
a. Mỗi nút trong cây chỉ có duy nhất 1 nút cha

Câu hỏi mức 3 : 5 câu
Câu 129**: Đoạn chương trình sau mô tả:
#define max = 100;
struct node {
int item;
struct node *next;
};
typedef struct node *listnode;
typedef struct {
int root;
listnode subnode[max];
} tree;
a. Cài đặt cây thông qua danh sách nút con
Câu 130**: : Đoạn chương trình sau mô tả:
typedef struct {
int item;
int leftchild;
int rightchild;
} node;
a. Cài đặt cây nhị phân bằng mảng
Câu 131**: Đoạn chương trình sau mô tả:
void PreOrder (treenode root ) {
if (root !=NULL) {
printf(“%d”, root.item);
PreOrder(root.left);
PreOrder(root.right);
}
}
a. Duyệt cây nhị phân theo thứ tự trước.
Câu 132**: Đoạn chương trình sau mô tả:
void InOrder (treenode root ) {
if (root !=NULL) {
PreOrder(root.left);
printf(“%d”, root.item);
PreOrder(root.right);
}
}
a. Duyệt cây nhị phân theo thứ tự giữa
Câu 133**: Đoạn chương trình sau mô tả:
void PostOrder (treenode root ) {
if (root !=NULL) {
PreOrder(root.left);
PreOrder(root.right);
printf(“%d”, root.item);
}
}
a. Duyệt cây nhị phân theo thứ tự sau

Xem lý lịch thành viên http://hoaibao.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết